Prodej-info

Produkty, které nejsou momentálně k dispozici

 

 

Prosíme, neobjednávejte následující produkty, které nemáme aktuálně na skladě !

Nákup


   Nabízíme zboží prvotřídní kvality v originálním balení, které je v souladu s normami a předpisy platnými v ČR.
Kupující zboží objednává prostřednictvím elektronického obchodu v části "Produkty - Prodej". Objednávky je též možno vyřídit telefonicky, nebo zasláním e-mailu. Při objednávání je nutno sledovat, které zboží není momentálně na skladě - viz. "Produkty, které nejsou momentálně k dispozici". Pokud budou tyto produkty přesto objednány, nebudeme bohužel schopni zakázku v plném rozsahu splnit a pošleme ji neúplnou. Pokud bude chybějící produkt pro Vás nezbytný, kontaktujte nás, pokusíme se nalézt náhradní řešení.Dodací podmínky

   

     Po obdržení Vaší objednávky, dostanete automatickou odpověď - kopii Vaší objednávky ( pokud kopii neobdržíte, objednávku jste nedokončili, nebo jste uvedli nesprávnou e-mailovou adresu ).
Po odeslání zboží Vám bude doručen e- mail s podacím číslem, abyste mohli zásilku vyhledat na stránkách České pošty (www.ceskaposta.cz)
     Zboží je zasíláno na dobírku, můžete ho očekávat převážně do 5 dnů od obdržení objednávky (24 hod. od odeslání - záleží na rychlosti České pošty ).

Cena poštovného a balného činí :      — objednávky do výše 2 000 Kč      100,- Kč

                                                        — objednávky nad 2 000 Kč        bez poplatku ( netýká se distributorů v naší síti )


Osobní údaje

   

     Osobní údaje zaslané prostřednictvím tohoto elektronického obchodu
slouží pouze pro účely tohoto elektronického obchodu a nebudou žádným způsobem zneužity.


Reklamace dodávky

   

    Byla-li objednávka uzavřena prostřednictvím tohoto elektronického obchodu, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 ti dnů od převzetí zboží.

 

Princip prodeje

 

 

       V roce 1993 zakladatel společnosti TIANSHI pan Li Cziň-Juaň koupil patent na současnou biotechnologii získávání ionizovaného kalcia. Investoval miliony dolarů do stavby závodu.

       V červenci 1995 začala společnost pracovat podle systému víceúrovňového marketingu, považujíc tuto metodu za nejefektivnější způsob rozšíření svých biologicky aktivních doplňků, obohacených kalciem. Společnost Tianshi docílila výborných výsledků již po několika prvních letech práce. Kapacita obratu zboží v roce 2003 dosáhla 3 miliard dolarů.

       Systém síťového marketingu umožňuje každému distributorovi ve velmi krátké době zorganizovat svůj obchod a dosahovat vysokývh zisků.Distributor s jednou hvězdou
Distributorem s jednou hvězdou se stává každý, kdo podepsal kontrakt s firmou Tiens a bylo mu přiděleno identifikační číslo (ID).

Distributor se dvěma hvězdami
Každý, kdo uskutečnil celkový vlastní nákup v minimální hodnotě 100 USD, získává statut distributora s dvěma hvězdami v daném měsíci.

Distributor se třemi hvězdami
Distributor se dvěmi hvězdami, který nashromáždil vlastní nákup produktů v hodnotě 300 USD, nebo každý, kdo uskutečnil jednorázový nákup v hodnotě 300 USD a podepsal kontrakt s firmou Tiens, získává statut distributora se třemi hvězdami v daném měsíci.

Distributor se čtyřmi hvězdami
Distributorem se čtyřmi hvězdami se stává každý, kdo učiní jednorázový nákup v minimální hodnotě 1200 USD. Distributorem se čtyřmi hvězdami se stává každý distributor, který splní jednu z následujících podmínek:
1) objem osobního nákupu dosáhl min.1 200 USD od začátku jeho činnosti;
2) má min. 3 přímo řízené distributory se 3 hvězdami a celkový objem vlastního nákupu a nákupu jeho skupiny dosáhl minimálně 1 500 USD od začátku jeho činnosti,
3) má minimálně 2 přímo řízené distributory se3 mi hvězdami a celkový objem vlastního nákupu a nákupu jeho skupiny dosáhl minimálně 3 000 USD od začátku jeho činnosti.
Distributor odpovídající daným podmínkám získává statut distributora se čtyřmi hvězdami v daném měsíci.

Distributor s pěti hvězdami
Distributorem s pěti hvězdami se stává každý distributor, který splní jednu z následujících podmínek:
1) má min. 3 přímo řízené distributory se 4 hvězdami a celkový objem vlastního nákupu a nákupu jeho skupiny dosáhl minimálně 6 000 USD od začátku jeho činnosti;
2) má min. 2 přímo řízené distributory se 4 hvězdami a celkový objem vlastního nákupu a nákupu jeho skupiny dosáhl minimálně 12 000 USD od začátku jeho činnosti.
Objem osobního nákupu musí být minimálně 50 USD v daném měsíci.
Distributor splňující jednu z výše uvedených podmínek získává statut distributora s pěti hvězdami v daném měsíci a má nárok na bonus za vedení od následujícího měsíce.

Distributor se šesti hvězdami
Distributorem se šesti hvězdami se stává každý distributor, který splní jednu z následujících podmínek:
1) má min. 3 přímo řízené distributory s 5 hvězdami a celkový objem vlastního nákupu a nákupu jeho skupiny, dosáhl minimálně 25 000 USD od začátku jeho činnosti;
2) má min. 2 přímo řízené distributory s 5 hvězdami
a celkový objem vlastního nákupu a nákupu jeho
skupiny dosáhl minimálně 50 000 USD od začátku
jeho činnosti.
Objem osobního nákupu musí být minimálně 100 USD
v daném měsíci.
Distributor splňující jednu z výše uvedených podmínek získává statut distributora se šesti hvězdami v daném měsíci a má nárok na bonus za vedení od následujícího měsíce.

Distributor se sedmi hvězdami
Distributorem se sedmi hvězdami se stává každý distributor, který splní jednu z následujících podmínek:
1) má min. 3 přímo řízené distributory se 6 hvězdami a celkový objem vlastního nákupu a nákupu jeho skupiny dosáhl minimálně 100 000 USD od začátku jeho činnosti;
2) má min. 2 přímo řízené distributory se 6 hvězdami a celkový objem vlastního nákupu a nákupu jeho skupiny dosáhl minimálně 200 000 USD od začátku jeho činnosti;
3) má min. 2 přímo řízené distributory se 6 hvězdami + 4 přímo řízené distributory s 5 hvězdami a celkový objem vlastního nákupu a nákupu jeho skupiny dosáhl minimálně 100 000 USD od začátku jeho činnosti;
4) má min. 1 přímo řízeného distributora se 6 hvězdami+ 6 přímo řízených distributoru s 5 hvězdami a celkový objem vlastního nákupu a nákupu jeho skupiny dosáhl
minimálně 100 000 USD od začátku jeho činnosti. Objem osobního nákupu musí být minimálně 200 USD v daném měsíci.
Distributor splňující jednu z výše uvedených podmínek získává statut distributora se sedmi hvězdami v daném měsíci a má nárok na bonus za vedení od následujícího měsíce.

Distributor s osmi hvězdami
Distributorem s osmi hvězdami se stává každý distributor, který splní jednu z následujících podmínek:
1) má min. 3 přímo řízené distributory se 7 hvězdami a celkový objem vlastního nákupu a nákupu jeho skupiny dosáhl minimálně 400 000 USD od začátku jeho činnosti;
2) má min. 2 přímo řízené distributory se 7 hvězdami a celkový objem vlastního nákupu a nákupu jeho skupiny dosáhl minimálně 800 000 USD od začátku jeho činnosti;
3) má min. 2 přímo řízené distributory se 7 hvězdami + 4 přímo řízené distributory se 6 hvězdami a celkový objem vlastního nákupu a nákupu jeho skupiny dosáhl minimálně 400 000 USD od začátku jeho činnosti;
4) má min. 1 přímo řízeného distributora se 7 hvězdami
+ 6 přímo řízených distributorů se 6 hvězdami a celkový
objem vlastního nákupu a nákupu jeho skupiny dosáhl
minimálně 400 000 USD od začátku jeho činnosti. Objem osobního nákupu musí být minimálně 300 USD v daném měsíci.
Distributor splňující jednu z uvedených podmínek získává statut distributora s osmi hvězdami v daném měsíci a má nárok na bonus za vedení od následujícího měsíce.

Částky v USD jsou předlohou, v České republice se nákupy uskutečňují v korunách českých. Kurz hodnoty Kč k dolaru určuje TIENS.CZ dle,, Pravidel TIENS.CZ s.Odměňování pomocí bonusů

Přímý bonus

Přímý bonus distributora je počítán z měsíčního objemu nákupů přesahujících částku 300 USD a uskutečněných na
jeho ID.

Distributor s osmi hvězdami dostává bonus za vedení od TIENS.
Distributor se sedmi hvězdami a nižšího stupně dostává bonus za vedení od distributorů vyšších stupňů.Síťový bonus

Síťový bonus distributora (v %) je počítán z objemu nákupů všech distributorův jeho síti, a to jako rozdíl mezi jeho dosaženým stupněm a dosaženým stupněm distributorů v jeho síti.

Bonus za vedení (BV)

Distributor pátého a vyššího stupně, pokud splní měsíční skupinový a individuální objem prodejů, dostává bonus za vedení (BV) dle odpovídající proporce podle objemu prodejů uskutečněných jeho podřízenými distributory stejných stupňů.